Category: faktoring

0

Obeznana pomoc z zakresu rachunkowości

W dyscyplinie księgowej występuje wiele różnych zmian przepisowych i zmian w zakresie rozliczeniowym, że wymagane jest stopniowe śledzenie nowości przepisowych oraz propozycji rozstrzygnięć wdrażanych poprzez władze państwowe. Nie jesteśmy w stanie, za każdym wraz,...

0

Faktury w firmie – księgowość

Z pewnością jakakolwiek księgowa co roku przygotowuje bilans. Tak, w następstwie tego bilans jest to zestawienie, jakie prezentuje majątek jednostki gospodarczej jak też źródło jego finansowania, jakie to sporządzone jest w ściśle określonej formie. ...